Wykładowcy

Dr n.med. Agnieszka Pacyk

Dr n.med. Agnieszka Pacyk

Wykładowca

Ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi w 1993 roku. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się wykładami i szkoleniami dla lekarzy.

W 2005 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską. Jest wykładowcą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną.

Należy m.in. do PTS oraz International College of Dentists. Autorka wielu artykułów z dziedziny materiałów kompozytowych i systemów wiążących.

Dr n.med. Michał Ganowicz

Dr n.med. Michał Ganowicz

Wykładowca

Specjalista stomatolog z zakresu stomatologii zachowawczej i endodoncji. W codziennej praktyce zajmuję się leczeniem zachowawczym, endodontycznym i protetycznym z uwzględnieniem okluzji i stawów skroniowo-żuchwowych.

W 2002 roku ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny. Przez 8 lat pracował w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W tym czasie przeprowadził badania obejmujące epidemiologię zębów, endodoncję, wybielanie zębów i inne. Autor licznych prac naukowych. Obecnie zajmuje się publikacją praktycznych artykułów i przypadków klinicznych. Ma na swoim koncie liczne kursy stomatologiczne. Jest dyplomowanym trenerem Styleitaliano.

Od początku swojej kariery zawodowej, swoją działalność dzielił między leczenie i nauczanie. Obecnie prowadzi wykłady i warsztaty dla lekarzy dentystów w Polsce i za granicą z zakresu: endodoncji, bezpośredniej i pośredniej stomatologii odtwórczej, profilaktyki oraz szkolenia z umiejętności miękkich w gabinecie stomatologicznym.
Na co dzień korzysta z systemów CAD / CAM, zarówno laboratoryjnych, jak i gabinetowych.
Jest wielkim fanem materiałów kompozytowych. Mocno wierzy w siłę adhezji. W codziennej praktyce, na wykładach i warsztatach koncentruje się na metodach upraszczających procedury leczenia stomatologicznego. Jest głęboko przekonany, że proste metody są najlepszym wyborem dla większości dentystów.

Dr n.med. Michał Sobczak

Dr n.med. Michał Sobczak

Wykładowca

Ukończył studia stomatologiczne w 2000 roku na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie, gdzie do 2007 roku pracował jako asystent w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej. W tym czasie uzyskał specjalizację ze stomatologii dziecięcej (2005r), oraz obronił pracę doktorską  (2007r) poświęconą urazowym złamaniom koron stałych zębów siecznych u dzieci. W latach 2011/2012 ukończył curriculum implantologiczne na Uniwerystecie WJ Goethego we Frankfurcie n. Menem. W 2016 roku uzyskał tytuł Fellow of the International Association of Dental Traumatology (FIADT). Jest współzałożycielem i prezesem Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (PASD). OD września 2016 roku jest redaktorem naczelnym Polskiej Stomatologii Dziecięcej, nowego kwartalnika współtworzonego i wydawanego przez wydawnictwo lekarskie PZWL. Jest autorem i współautorem publikacji oraz wystąpień na kongresach krajowych i zagranicznych z zakresu stomatologii dziecięcej i traumatologii zębów. Jest także autorem i współautorem wielu szkoleń podyplomowych oraz programów edukacyjnych dla lekarzy dentystów z zakresu stomatologii dziecięcej.  Dr Michał Sobczak jest członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (PASD), Europejskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (EAPD), Międzynarodowego Towarzystwa Stomatologów Dziecięcych (IAPD), Międzynarodowego Towarzystwa Traumatologii Zębów (IADT) oraz Polskiego Towarzystwa Endodontynego (PTE). Od 2010 roku prowadzi Specjalistyczną Praktykę Dentystyczną w Warszawie.

Dr n.med. Mariusz Pietrzak

Dr n.med. Mariusz Pietrzak

Wykładowca

Absolwent Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2015 roku obronił pracę doktorską: Problem występowania halitozy u dzieci w wieku licealnym.
Specjalizuje się w stomatologii zachowawczej i endodoncji. Do jego zainteresowań zawodowych należy także stomatologia estetyczna, protetyka i chirurgia stomatologiczna.

Nieustannie rozwija swoje umiejętności poprzez udział w licznych konferencjach i szkoleniach dotyczących nowoczesnych metod leczenia stomatologicznego w kraju i zagranicą.
Prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną. Należy do Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, European Society of Endodontology oraz Dental Masters Group. Autor i współautor prac naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych.

Od 2011 roku prowadzi wykłady i specjalistyczne szkolenia z zakresu endodoncji, endodoncji mikroskopowej oraz ergonomii pracy na terenie całego kraju.

Dr n.med. Piotr Wujec

Dr n.med. Piotr Wujec

Wykładowca

Lekarz dentysta, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Studia dzienne ukończył w 2006 roku. Następnie w 2007 – 2011 uczestnik dziennych studiów doktoranckich w Zakładzie Endodoncji Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi. W roku 2013 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską z zakresu endodoncji. W latach 2008-2012 specjalizował się ze stomatologii zachowawczej i endodoncji, tytuł specjalisty uzyskał po zdaniu egzaminów końcowych w 2012 r. 

Od 2010 r. prowadzi wykłady i kursy praktyczne dla lekarzy dentystów z zakresu endodoncji. Wykładał i szkolił min. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku, Elblągu, Koszalinie, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Mielcu, Lublinie a także w Federacji Rosyjskiej w Kaliningradzie, Kursku i St. Petersburgu, w Estonii w Tartu, w Egipcie w Ismaili i Kairze, w Rumunii w Cluj-Napoca. 

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego i European Society of Endodontology, a także Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej. Prowadzi specjalistyczny blog dotyczący endodoncji: perfendo.blogspot.com

 

Lek. dentysta Natalia Stachera

Lek. dentysta Natalia Stachera

Wykładowca

Jest absolwentką Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Posiada już spory dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne. Pierwsze sukcesy odnosiła już jako studentka zdobywając wyróżnienia na ogólnopolskich konferencjach Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Jest zwyciężczynią w Ogólnopolskim Konkursie „Złoty Reamer” w kategorii: najlepsza praca oryginalna napisana przez studenta stomatologii (praca pt. „Warstwa mazista a szczelność wypełnień kanałowych wykonanych z materiału Gutta-Flow – badania in vitro”; praca opublikowana w czasopiśmie „Magazyn Stomatologiczny” 9/2011) oraz finalistką w kategorii: opis przypadku „Happy end” również opublikowanego przez czasopismo „Magazyn Stomatologiczny”. Prowadzi działalność dydaktyczną na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Jest doktorantką w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, a także członkiem Pomorskiego Towarzystwa Anatomicznego. Poszerza swoją wiedzę i umiejętności zawodowe na licznych kursach i szkoleniach. Ukończyła podyplomowe studia "Medycyna Estetyczna Dla Lekarzy".

Lek. stom. Tomasz Zbożeń

Lek. stom. Tomasz Zbożeń

Wykładowca

Ukończył studia na Śląskiej Akademii Medycznej w 2005 r.
Pracuje razem z ojcem oraz młodszym bratem w wielostanowiskowej praktyce, gdzie zajmuję się głównie leczeniem endodontycznym, mikrochirurgicznym, protetycznym oraz implantoprotetycznym. Jest trzecim pokoleniem dentystów w rodzinie.

Prowadzi szkolenia oraz warsztaty dla lekarzy dentystów z zakresu endodoncji, protetyki, nowoczesnych technik diagnostycznych (CBCT) oraz zastosowania komputerowej nawigacji implantologicznej.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego (www.endodoncja.pl), Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Endodontycznego (AAE). 

Obecnie jest w trakcie studiów doktoranckich na Wydziale Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, jak również również kształcenie na Wydziale Endodoncji Uniwersytetu Pensylwanii (UPenn) w Filadelfii.