Wykładowcy

Dr n.med. Agnieszka Pacyk

Dr n.med. Agnieszka Pacyk

Wykładowca

Ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi w 1993 roku. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się wykładami i szkoleniami dla lekarzy. W 2005 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską. Jest wykładowcą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną. Należy m.in. do PTS oraz International College of Dentists. Autorka wielu artykułów z dziedziny materiałów kompozytowych i systemów wiążących.
Dr n.med. Michał Sobczak

Dr n.med. Michał Sobczak

Wykładowca

Ukończył studia stomatologiczne w 2000 roku na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie, gdzie do 2007 roku pracował jako asystent w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej. W tym czasie uzyskał specjalizację ze stomatologii dziecięcej (2005r), oraz obronił pracę doktorską  (2007r) poświęconą urazowym złamaniom koron stałych zębów siecznych u dzieci. W latach 2011/2012 ukończył curriculum implantologiczne na Uniwerystecie WJ Goethego we Frankfurcie n. Menem. W 2016 roku uzyskał tytuł Fellow of the International Association of Dental Traumatology (FIADT). Jest współzałożycielem i prezesem Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (PASD). OD września 2016 roku jest redaktorem naczelnym Polskiej Stomatologii Dziecięcej, nowego kwartalnika współtworzonego i wydawanego przez wydawnictwo lekarskie PZWL. Jest autorem i współautorem publikacji oraz wystąpień na kongresach krajowych i zagranicznych z zakresu stomatologii dziecięcej i traumatologii zębów. Jest także autorem i współautorem wielu szkoleń podyplomowych oraz programów edukacyjnych dla lekarzy dentystów z zakresu stomatologii dziecięcej.  Dr Michał Sobczak jest członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (PASD), Europejskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (EAPD), Międzynarodowego Towarzystwa Stomatologów Dziecięcych (IAPD), Międzynarodowego Towarzystwa Traumatologii Zębów (IADT) oraz Polskiego Towarzystwa Endodontynego (PTE). Od 2010 roku prowadzi Specjalistyczną Praktykę Dentystyczną w Warszawie.
Lek. dentysta Martyna Zajkowska

Lek. dentysta Martyna Zajkowska

Wykładowca

W 2012 roku ukończyła z wyróżnieniem studia na Kierunku Lekarsko- Dentystycznym Akademii Medycznej w Białymstoku. Praca jest jej pasją. Stale doskonali swoje umiejętności na kursach i sympozjach specjalistycznych, szczególnie w zakresie endodoncji mikroskopowej. Autorka i współautorka publikacji w prasie specjalistycznej (Endodoncja w Praktyce, Magazyn Stomatologiczny) Od 2010 roku współtworzy projekt Lecz człowieka, nie chorobę, którego misją jest praktykowanie i propagowanie skutecznej komunikacji w stomatologii. Wierzy, że relacje lekarz - pacjent mają znaczący wpływ na efekty leczenia. Współtworzy bloga „Lecz człowieka, nie chorobę”, na którym dzieli się swoją wiedzą i obserwacjami lekarze.bridgehead.pl.
Lek. dentysta Maxim Stosek

Lek. dentysta Maxim Stosek

Wykładowca

Absolwent Wydziału Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu w Koszycach, Słowacja. Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu stomatologii estetycznej i endodoncji. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe - m.in. odbył staż we Włoszech w praktyce Dr Waltera Devoto i laboratorium technicznym Daniele Rondoniego, szkolenia w praktyce Dr Lorenzo Vaninego, warsztaty z dr Christianem Coachmanem. Od kilku lat interesuje się ergonomią pracy i technikami pracy z mikroskopem oraz ergonomicznym. Właściciel Kliniki Stomatologicznej w miejscowości Presov (Słowacja).
Lek. dentysta Natalia Stachera

Lek. dentysta Natalia Stachera

Wykładowca

Jest absolwentką Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Posiada już spory dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne. Pierwsze sukcesy odnosiła już jako studentka zdobywając wyróżnienia na ogólnopolskich konferencjach Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Jest zwyciężczynią w Ogólnopolskim Konkursie „Złoty Reamer” w kategorii: najlepsza praca oryginalna napisana przez studenta stomatologii (praca pt. „Warstwa mazista a szczelność wypełnień kanałowych wykonanych z materiału Gutta-Flow – badania in vitro”; praca opublikowana w czasopiśmie „Magazyn Stomatologiczny” 9/2011) oraz finalistką w kategorii: opis przypadku „Happy end” również opublikowanego przez czasopismo „Magazyn Stomatologiczny”. Prowadzi działalność dydaktyczną na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Jest doktorantką w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, a także członkiem Pomorskiego Towarzystwa Anatomicznego. Poszerza swoją wiedzę i umiejętności zawodowe na licznych kursach i szkoleniach. Ukończyła podyplomowe studia "Medycyna Estetyczna Dla Lekarzy".